Factoring Factoringvergelijken.nl logo +31 (0) 20 2610152
Kleine Gartmanplantsoen, 10 Amsterdam RR 1017
8.7 10 186

Vergelijk op prijs en kwaliteit. Tarieven vanaf 1% American Style en 0,1% traditionele factoring

secure sft
SSL

BEKEND VAN O.A.:

fd logo

EN

elsevier logo

"Erg handige site om factoring
te vergelijken"

Elsevier, 10-10-2015

homepage
cfo pic

"Factoringvergelijken geeft een mooi overzicht van factoringaanbieders die de laagste tarieven hanteren en goed bij het bedrijf passen. Dit bespaart tijd en geld." Jochem van Joolen, directeur Castle Telecom B.V. (Deventer)

Waarom FactoringVergelijken?

 • De grootste en best beoordeelde factoringvergelijker met verifieerbare klantbeoordelingen
 • Onze passie is factoring, ons team staat klaar om voor u de beste deal te vinden!
 • Ontvang binnen 2 werkdagen vrijblijvende offertes van de best passende maatschappijen (circa 20 tot 40% scherper dan gemiddeld)
 • Aanvragen zijn bij ons altijd gratis en vrijblijvend en binnen 2 minuten afgerond

Voor wie is factoring?

customer pro pic

FREELANCER / ZZP

V.A. € 30.000 OMZET
PER JAAR

"Met Ditz TV produceren we bedrijfsfilms. Soms hanteert een opdrachtgever een lange betaaltermijn. Het is dan prettig om de factuur toch direct betaald te krijgen met factoring. Via Factoringvergelijken heel eenvoudig een aantal scherpe aanbiedingen ontvangen"

Sabine van Ditzhuizen
Eigenaar Ditz TV
(Amsterdam)

ditz tv
Factoring vergelijking voor ZZP-ers >>
customer pro pic

MKB

TOT CA. € 5 miljoen OMZET
PER JAAR

"Door gestage groei van ons bedrijf (en daarmee de uitstaande debiteuren) zijn we op zoek gegaan naar factoring. Het ging ons met name om flexibele voorwaarden en lage kosten. Via deze site hebben we dat overzicht snel gekregen. Aanrader!"

Martin Zwols
Directeur Synam B.V.
(Stadskanaal)

synam
Factoring vergelijking voor MKB >>
customer pro pic

GROOTBEDRIJF

V.A. € 5 miljoen tot € 5 miljard+
OMZET PER JAAR

"Snelle reactie, professionele partij met oprechte interesse. Uitstekend overzicht ontvangen. Factoringvergelijken beschikt over uitstekende contacten bij de factormaatschappijen waardoor zaken soepel verlopen."

Bjorn Huiskes
Directeur/oprichter Tjingo
(Zeist)

tjingo
Factoring vergelijking voor Grootbedrijf >>

Aangesloten bij alle maatschappijen, waaronder:

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

GEBRUIKSOVEREENKOMST – FACTORINGVERGELIJKEN

WELKOM BIJ FACTORINGVERGELIJKEN.NL. DEZE “GEBRUIKSOVEREENKOMST” IS VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK VAN ONZE DIENST (ZOALS HIERNA GEDEFINIEERD). LEES DIT DAAROM AANDACHTIG DOOR. ALS U VAN ONZE DIENST GEBRUIK MAAKT, GEEFT U AAN KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN DEZE GEBRUIKSOVEREENKOMST, EN AKKOORD TE ZIJN MET DE INHOUD ERVAN.

1. DEFINITIES

DIENST – IEDERE DIENST DIE FACTORINGVERGELIJKEN VAN TIJD TOT TIJD LEVERT AAN GEBRUIKER, EN ALLE DIENSTEN EN HANDELINGEN DIE DAARUIT MOCHTEN VOORTVLOEIEN.

FACTORINGVERGELIJKEN – WIJ, ZIJNDE SHAWSHANK MEDIA, GEVESTIGD TE AMSTERDAM, KLEINE-GARTMANPLANTSOEN 10 (1017 RR) EN INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 56106823.

GEBRUIKER – U, ZIJNDE DE GEBRUIKER VAN DE DIENST.

GEBRUIKSOVEREENKOMST – DEZE OVEREENKOMST, ZIJNDE DE OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS GEBRUIKER) EN ONS (ALS FACTORINGVERGELIJKEN).

FACTORINGOVEREENKOMST – DE OVEREENKOMST DIE GEBRUIKER OP ENIG MOMENT MET EEN FACTORINGMAATSCHAPPIJ AANGAAT.

FACTORINGMAATSCHAPPIJ – IEDERE FACTORINGMAATSCHAPPIJ WAARMEE FACTORINGVERGELIJKEN OP ENIG MOMENT EEN OVEREENKOMST HEEFT / CONTACT ONDERHOUDT.

PRIVACY STATEMENT – HET PRIVACY STATEMENT VAN FACTORINGVERGELIJKEN, BESCHIKBAAR OP: WWW.FACTORINGVERGELIJKEN.NL/PRIVACY-POLICY

WEBSITE – DE WEBSITE WWW.FACTORINGVERGELIJKEN.NL EN ALLE ONDERLIGGENDE PAGINA’S

2. DIENST
FACTORINGVERGELIJKEN BIEDT ZAKELIJKE GEBRUIKERS (I.E. ENTITEITEN DIE DEELNEMEN AAN HET COMMERCIËLE RECHTSVERKEER, EN DUS NIET NATUURLIJKE PERSONEN) DE MOGELIJKHEID OM OP EEN EFFICIËNTE MANIER VRIJBLIJVENDE OFFERTES TE ONTVANGEN VAN EEN (OF MEERDERE) FACTORINGMAATSCHAPPIJ(EN) (DE “DIENST”). FACTORINGVERGELIJKEN TREEDT DAARBIJ OP ALS ADVISEUR (OF: BROKER) VAN DE GEBRUIKER.

3. AANSPRAKELIJKHEID
FACTORINGVERGELIJKEN SPANT ZICH IN OM DE WEBSITE EN HAAR DIENST MET DE GROOTST MOGELIJKE ZORG TOT STAND TE BRENGEN, MAAR KAN NIET GARANDEREN DAT DE WEBSITE OF DIENST VRIJ IS VAN ONJUISTHEDEN. FACTORINGVERGELIJKEN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE U ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST MOCHT LIJDEN, TENZIJ DIE SCHADE IS ONTSTAAN DOOR OPZET, GROVE NALATIGHEID OF BEWUSTE ROEKELOOSHEID VAN FACTORINGVERGELIJKEN.

4. GEBRUIK WEBSITE EN DIENST
U STAAT ER JEGENS FACTORINGVERGELIJKEN VOOR IN DAT U BEVOEGD BENT GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE EN DE DIENST, EN DAT U ZULT HANDELEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GEBRUIKSOVEREENKOMST. DE ACTIVITEITEN DIE U VERRICHT IN HET KADER VAN FACTORINGVERGELIJKEN MOGEN NIET:

OP ONWAARHEDEN ZIJN GEBASEERD OF MISLEIDEND ZIJN;
INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN FACTORINGVERGELIJKEN OF DERDEN, WAARONDER AUTEURSRECHTEN, NABURIGE RECHTEN, MERKENRECHTEN OF ENIGE ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN PRIVACY;
IN STRIJD ZIJN MET ENIGE WET, REGELING, VERORDENING OF ANDERE TOEPASSELIJKE REGELGEVING; OF OP ENIGE WIJZE ANDERSZINS ONRECHTMATIG ZIJN JEGENS FACTORINGVERGELIJKEN OF EEN DERDE.

5. FACTORINGOVEREENKOMST
GEBRUIKER KAN DOOR MIDDEL VAN DE DIENST IN CONTACT TREDEN MET EEN FACTORINGMAATSCHAPPIJ, EN NAAR AANLEIDING HIERVAN KAN ER EEN OVEREENKOMST TOT STAND KOMEN TUSSEN DEZE FACTORINGMAATSCHAPPIJ EN DE GEBRUIKER (DE FACTORINGOVEREENKOMST). FACTORINGVERGELIJKEN IS GEEN PARTIJ BIJ DE FACTORINGOVEREENKOMST, MAAR GEBRUIKER ERKENT DAT FACTORINGVERGELIJKEN WEL BELANG HEEFT BIJ EEN GOEDE UITVOERING DAARVAN. DE GEBRUIKER ZAL ER DAN OOK OP TOEZIEN DAT DE FACTORINGOVEREENKOMST DAN OOK EEN ONHERROEPELIJK DERDENBEDING TEN BEHOEVE VAN FACTORINGVERGELIJKEN BEVAT, WELK FACTORINGVERGELIJKEN IN STAAT STELT NALEVING VAN DE FACTORINGOVEREENKOMST TE VORDEREN. GEBRUIKER ZAL ER OOK OP TOEZIEN DAT FACTORINGVERGELIJKEN IN DE FACTORINGOVEREENKOMST STEEDS WORDT AANGEMERKT ALS DE BROKER (DANWEL: ADVISEUR OF BEMIDDELAAR) VAN GEBRUIKER. DIT KOMT TE VERVALLEN ALS GEBRUIKER AL EERDER IN CONTACT IS GETREDEN MET FACTORINGMAATSCHAPPIJ EN DIT OOK HEEFT AANGEGEVEN OP HET INVULFORMULIER VAN DE WEBSITE.

6. PRIVACY
DOOR DE DIENST TE GEBRUIKEN, GEEFT U AAN OOK AKKOORD TE ZIJN MET ONS PRIVACY STATEMENT, ZOALS BESCHIKBAAR IS GESTELD OP DE WEBSITE: WWW.FACTORINGVERGELIJKEN.NL/PRIVACY-POLICY.

7. OVERIGE BEPALINGEN
DEZE GEBRUIKSOVEREENKOMST BEVAT ALLE AFSPRAKEN DIE PARTIJEN TERZAKE HEBBEN GEMAAKT. ZIJ TREEDT IN DE PLAATS VAN ALLE EERDERE AFSPRAKEN EN OVEREENKOMSTEN DIE PARTIJEN HEBBEN GEMAAKT. MONDELINGE MEDEDELINGEN, TOEZEGGINGEN OF AFSPRAKEN HEBBEN GEEN RECHTSKRACHT, TENZIJ DEZE SCHRIFTELIJK ZIJN BEVESTIGD.

INDIEN ÉÉN OF MEER BEPALINGEN VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST NIETIG ZIJN OF VERNIETIGD WORDEN, BLIJVEN DE OVERIGE BEPALINGEN ONVERMINDERD VAN KRACHT.

OP DE GEBRUIKSOVEREENKOMST IS NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING EN ALLE EVENTUEEL DAARUIT VOORTVLOEIENDE GESCHILLEN ZULLEN EXCLUSIEF WORDEN VOORGELEGD AAN DE BEVOEGDE RECHTER TE AMSTERDAM.

Aangesloten bij:

ifa logo

Beoordelingen:

Nu TIJDELIJK gratis E-paper bij aanvraag:

‘Bespaar geld op factoring’

 • 7 simpele tips om te besparen op uw factoringkosten
 • Voorkom deze 3 veelgemaakte factoring fouten
E-paper

Meer info