Factoring Factoringvergelijken.nl logo +31 (0) 20 2610152
Kleine Gartmanplantsoen, 10 Amsterdam RR 1017
8.6 10 218

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. Het gaat om het beheren van de inkomsten en het incasseren van openstaande facturen. Goed debiteurenbeheer kan voorkomen dat klanten een factuur niet of te laat betalen. Dit heeft een positieve invloed op uw liquiditeitspositie. Door correct debiteurenbeheer kunt uw snel en effectief uw financiële positie versterken.

Veel faillissementen ontstaat doordat de debiteuren niet goed beheerd worden. Een reden hiervan kan zijn dat goed debiteurenbeheer veel tijd en aandacht kost. Ook tijdens vakantie en bij ziekte. Veel ondernemers en accountmanagers zien het debiteurenbeheer dan ook als een vervelende klus. Naast tijd is ook kennis en ervaring nodig.

Debiteurenbeheer uitbesteden

Voor optimaal debiteurenbeheer kunt u kiezen om debiteurenfinanciering en uw debiteurenbeheer uit te besteden, zodat uw werkkapitaal gewaarborgd blijft. Vooral als u een groot debiteurenbestand met grote uitstaande bedragen heeft, kan een liquiditeitstekort ontstaan. Geld dat in debiteuren vast zit kan niet worden gebruikt. Debiteurenfinanciering zorgt voor grip op uw cashflow.

Voordelen Debiteurenbeheer

Uw debiteurenbeheer uitbesteden heeft nog meer voordelen. Een belangrijk pluspunt is dat uw minder administratieve rompslomp heeft. U houdt meer tijd over voor ondernemen. Factoringmaatschappijen zijn gespecialiseerd in debiteurenbeheer en in het verhalen van openstaande facturen. Als vreemde partij kunnen ze meer gezag en druk uitoefenen. Debiteuren betalen daardoor vaak sneller. Het debiteurenbeheer uitbesteden zorgt er ook voor dat het debiteurenrisico verkleind. Het beheer uit handen geven is niet kosteloos, maar u bent minder kosten kwijt aan uw eigen administratie. U kunt zichzelf bezig houden met winst opleverende zaken. Of u het beheer wel of niet uitbesteedt is afhankelijk van uw debiteurenportefeuille.

Uitbesteding van debiteurenbeheer en factoring is geschikt voor verschillende soorten bedrijven. Bijvoorbeeld voor drukkerijen, groothandels, detachering, transportbedrijven en kledingbedrijven. Daarnaast is het ook handig voor dienstverlenende bedrijven. Een actief debiteurenbeheer is erg belangrijk, het voorkomt problemen en eventuele disputen komen eerder aan het licht.